Eesti keeles
Täna on
Avaleht
Ettevõttest
Ehitamine
Viimistlemine
Maalritööd
Plaatimistööd
Põrandatööd
Fassaaditööd
Ehituskonsultatsioon
Referentsid
Kontakt
Pinnad, mida maalerdame:
  • Krohvimine (nii prits-kui ka käsikrohv)
  • Krohvitud pindade viimistlemine
  • Kipsplaadi viimistlemine
  • R/b viimistlemine
  • Lihtvärvimine (suuremad pinnad pritsiga)
  • Efektvärvidega maalerdamine